Информация

В тази страница може да намерите обща информация относно някои от предлаганите от нас продукти - автолампи, акумулатори, зарядни устройства, автомобилни чистачки и други.

Безопасност при работа с акумулатор

  • Никога не проверявайте или зареждайте акумулатор без защитни очила и ръкавици за защита на кожата от киселина. Акумулаторната киселина е силно агресивна. Може да ви изгори и ...
виж повече

Акумулаторите представляват химически източник на ток. В днешно време са толкова разпространени, че почти всеки човек ежедневно има контакт с тях. Според своето предназначение акумулаторните батерии се делят на следните основни видове ...

виж повече

Номинално напрежение (V) - Напрежението измерено между електродите на акумулатора, когато към него не е свързан консуматор (товар). При автомобилните стартерни акумулатори номиналното напрежение е 12V. Напълно заредената акумулаторна батерия има напрежение ...

виж повече

Хидрометри:

Акумулатора свършил ли е? Или просто се е изтощил? За да сме сигурни е нужно да измерим специфичното тегло на електролита на всяка една от шестте клетки. Този тест ни показва ...

виж повече

Мерки при зареждане на акумулатори

  • Махнете всякакви горими предмети в близост до акумулатора. Всичко, което може да предизвика пламък или искра да акумулатора е много опасно. Газовете при зареждане са силно експлозивни ...
виж повече

Как да удължите живота на батерията и да възстановите нейната функционалност

От съществено значение е да знаете за нези ситуации, които могат да възпрепятстват нормалната работата на батерията: един от тях е ...

виж повече

Puls Tronic технологията представлява електронен контрол на зарядния процес при зареждане и поддръжане на автомобилни акумулатори.

Тази усъвършенствана технология може да се използва за зареждане на всички видове 6/12/24V батерии ...

виж повече


КАКВО представляват ръкавиците Grippaz?

Grippaz е гама от работни ръкавици за полу-еднократна употреба, които направиха революция като работни и медицински ръкавици, използвани по целия свят. В повечето си приложения те могат да ...

виж повече