Състояние на заряда на акумулатора, уреди и методи за тестване.

Състояние на заряда на акумулатора, уреди и методи за тестване. Аутотрейд БГ ЕООД |

Хидрометри:

Акумулатора свършил ли е? Или просто се е изтощил? За да сме сигурни е нужно да измерим специфичното тегло на електролита на всяка една от шестте клетки. Този тест ни показва състоянието на акумулатора и подлежи ли на зареждане.

При разреждане на акумулатора, електролита съдържа повече и вода и по-малко киселина. Тъй като водата е по-лека от киселината, теглото на електролита намалява и акумулатора се изтощава.

При зареждане на акумулатора, съдържанието на киселина в електролита се повишава. Електролита в зареден акумулатор тежи повече по обем в сравнение с електролита в изтощен акумулатор.

Ние може да използваме хидрометър за проверка на специфичното тегло и да определим състоянието на заряда на акумулатор с отваряеми клетки. Ето как:

 • Отстранете капачките на клетките. Проверете нивото на електролита. Уверете се, че всички клетки са покрити с електролит, но не препълнени.
 • Поставете хидрометъра във всяка клетка и изтеглете електролит в стъкленият цилиндър с помощта на помпичката. Изтеглете достатъчно течност, колкото поплавъка да заплува. Дръжте хидрометъра вертикално при взимане на пробата. Отбележете и запишете точното ниво, до което достига поплавъка спрямо измерителната скала.
 • Повторете пробата за всяка от останалите клетки. Запишете показанията за всяка клетка. Сравнете ги с таблицата на тази страница и определете състоянието на заряд на акумулатора.
 • Ако състоянието на заряд е под 75%, заредете акумулатора преди провеждане на теста.

Температурна корекция

Ако температурата на електролита е под 80°F (27°С) извадете .004 (4 точки) за всяко актуално отчитане, за всека промяна на температурата от 5.5°С. 

Добавете 4 точки на всеки 5.5°С при температура над 27°С.

Например: Ако отчитането на специфичното тегло е 1.265, но температурата на електролита е едва 0°С, тогава вярното специфичното тегло е 1.245 (1.265-.020 = 1.245).

Защо? Защото по-високото тегло от 1.265 отчетено при 0°С е резултат от повишената плътност на студеният електролит, а не защото пробата има по-висока концентрация на киселина.

Волтов тест на отворената верига

Ако акумулатора е необслужваем, със запечатани клетки, вие не може да приложите тест с измерване на специфичното тегло за определяне състоянието на заряда, просто защото няма начин да вземете проба от електролита.

За да определите състоянието на заряда при запечатан акумулатор, вие трябва да проведете замерване на отворената верига като измерите напрежението с точен цифров волтметър; аналоговите волтметри не са достатъчно точни за това замерване. Теста на Отворената Верига (ТОВ) се отнася до измерване на напрежението на клемите без никаква консумация на ток.

Поставете волтметъра на 20 или 40 волтова скала и измерете напрежението на клемите.

Поставете отчетените стойности в таблицата по-долу. Таблицата съчетава Специфичното тегло с ТОВ стандартите.

Има директна връзка между специфичното тегло и показанията на теста на отворената верига, измерени между клемите на акумулатора. Акумулатори с заряд под 75% трябва да се заредят преди провеждане на теста с товар.

Тестване на акумулатор с товар

Определяне състоянието на заряда

Състоянието на заряда ни показва дали на акумулатора може да се проведе теста с товар. Това, което не ни показва е дали акумулатора може да отдаде едновременно и ток и напрежение. За тази цел се използва теста с товар. Веднъж установено, че заряда е 75% или повече, теста с товар показва дали акумулатора има достатъчна мощност. Мощността се мери във Ватове или Волт по Ампер.

Тъй като акумулатора старее и се влошава, клетките намаляват или губят мощност. Акумулатори преминали горните два теста може все още да не могат да отдадат достатъчно ток при голямо натоварване или голяма консумация.

Това е много важно, затова ще повторим: Акумулатора трябва да има мощност! Трябва да има достатъчно ток за да подсигури работата на всички консуматори и все още да поддържа необходимото напрежение.

Какво е теста с товар?

Тест с товар е точно каквото името подсказва. Измерим електричен товар се поставя на акумулатора за определено време, като се поставя устройство наречено Товарен Тестер

Товарен тестер

Товарният Тестер често е наричан Волт-Ампер Тестер или ВАТ за кратко. Главните компоненти са:

 • Волтметър свързан с лемите на акумулатора с мощни кабели и щипки.
 • Амперметър, свързан около основните кабели на ВАТ с индуктивни скоби и също се отнася до проба на ампеража.
 • Регулируема въглеродна пръчка вътре в товарния тестер, която осъществява електричен товар. Количеството товар се променя с копчето отпред на тестера.

Какво е товар?

Товар е всеки електричен консуматор. По време на нормална експлоатация на превозното средство, различни видове товари консумират ел. мощност. Примери за такива товари са: Стартера, светлините, запалителната система, горивна помпа, екстрите в купето, запалителни свещи. Дори компютъра е товар.

Провеждане на Товарния тест - Част 1

 • Преди да проведете тест се уверете, че състоянието на заряда е 75% или повече.
 • Свържете тестерът с акумулатора и сложете индуктивните скоби около всеки кабел.

Провеждане на Товарния тест - Част 2

 • Завъртете копчето за да приложите товар равен на ½ от Студен Стартов ток (CCA) на акумулатора
 • Приложете товарът за точно 15 сек. Точно на 15-тата сек. отчетете волтажа на акумулатора и изключете товара.
 • Акумулатор при стайна температура трябва да има 9,6V на клемите на края на 15-тата сек. Ако имате аналогов волтметър свържете го по време на измерването за да имате акуратно отчитане. Аналоговите волтметри не са достатъчно точни.

Важни бележки:

 • Завъртете копчето за товара колкото е възможно по-бързо. Това ще подсигури по-точни резултати.
 • Измерете волтажа точно на 15-тата секунда, отново това ще даде по-точна оценка на състоянието на акумулатора.
 • Не използвайте данни от CA измерване. Използвайте само CCA измерване.

Оценка на товарния тест

Волтажът на акумулатора трябва да бъде поне 9,6 V в края на 15-тата секунда при температура на акумулатора от 70°F (21°С). Леко понижетние на стойностите на волтажа при температура под 21°С е нормално. Имайте в предвид стойностите в таблицата за понижаване на волтажа при температури под 21°С.

Акумулатори, които за малко не могат да преминат теста при 75%, може да минат теста при пълно зареждане. (например при падане на волтажа до 9,4 V) Заредете акумулатора и проведете теста отново. 

Акумулатори, които покажат по-висок волтаж при 75% имат по-добър от средният резервен капацитет. (например волтаж от 9,8 V в края на теста)

Ако акумулатора не премине теста с товар, продължавайте да наблюдавате показанията при отворена верига. Ако напрежението се върне бързо до към 12,45 V, не се заблуждавайте, че акумулатора е добър. Вероятно е в края на живота си.

Температура и съответни стойности на клемите във Волт.

Температурата влияе на провеждането на теста. Компенсирайте промяната на температурата на акумулатора както следва:

 

Температура  Напрежение под товар
70°F/ 21°C 9.6V
60°F/15.5°C 9.5V
50°F/10°C 9.4V
40°F/4.5°C 9.3V
30°F/-1°C 9.1V
20°F/-6.5°C 8.9V
10°F/-12°C 8.7V
  0°F/-18°C 8.5V

 

Внезапно връщане на волтажа

Тука ще покажем защо акумулатора не е годен, въпреки че напрежението се връща над 12,45 V след като теста с товар се е провалил: Докато киселината е достатъчно силна, то тя успява да генерира достатъчни висок волтаж, когато няма консуматори, но в акумулатора не е останало достатъчно добра площ на пластините за да осигури нужните и ток и напрежение. 

Това положение е измамно и най-вероятно акумулатора няма да може да осигури достатъчно ток при голямо натоварване.