Подръжка на акумулатора, сулфатизация и десулфатизация

Подръжка на акумулатора, сулфатизация и десулфатизация Аутотрейд БГ ЕООД |

Как да удължите живота на батерията и да възстановите нейната функционалност

От съществено значение е да знаете за нези ситуации, които могат да възпрепятстват нормалната работата на батерията: един от тях е сулфатизирането, което може да дегенерира работата на батерията до напълно неизползваема.

Сулфатизацията на батериите се дължи на много различни факти, но оставането на батерията за дълъг период от време, без да се използва и следователно да се подлага на саморазреждане, вероятно е най-често срещаната. 

Освен това непрекъснато нарастващият брой устройства в днешните автомобили, които непрекъснато изискват енергия, дори когато двигателят е изключен, например алармени системи, може да доведе до постепенно разреждане на акумулатора и да създаде условия за сулфатизиране.

Концепцията за десулфатизация е следствие на това, т.е. процес, който позволява да се възстанови функционалността на акумулатора чрез увеличаване на неговия живот и премахване на необходимостта от предварително заменяне

Сулфизация

По време на разреждането, оловните пластини (електроди) реагират с разтвора на електролитната киселина и създават оловни сулфатни кристали. Тези кристали се натрупват върху повърхността на плочите, което спира електрохимичния процес да работи правилно, което от своя страна дегенерира работата на батерията; тази ситуация се нарича "сулфатизиране".

Когато батерията се презарежда, кристалите трябва да бъдат повторно абсорбирани от електролитния разтвор и нормалните условия да бъдат възстановени, но прекомерното натрупване на кристали затруднява тяхното разтваряне, като по този начин се нарушава правилната работа на батерията

Десулфатизация

Десулфацията представлява принудителен процес, който възстановява първоначалната плътност на електролитния разтвор, благодарение на прилагането на специално контролирани токови импулси, които разрушават сулфатните кристалите (разрушаване на молекулните връзки между оловните йони и киселите сулфатни йони) и възстановяват нормалното състояние на батерията.

За правилна поддръжка на батериите на вашите автомобили, открийте продуктите на Telwin с функцията RECOVERY, която най-добре отговаря на вашите нужди:

T-charge 12

T-charge 12 New

T-charge 12 Evo

Pulse 30

Pulse 50

Doctor 50

Doctor 130

Doctor Start 330

Doctor Start 630