Видове автомобилни стартерни акумулатори

Видове автомобилни стартерни акумулатори Аутотрейд БГ ЕООД |

Акумулаторите представляват химически източник на ток. В днешно време са толкова разпространени, че почти всеки човек ежедневно има контакт с тях. Според своето предназначение акумулаторните батерии се делят на следните основни видове:

  • Стартерни акумулатори
  • Тягови акумулатори
  • Стационарни акумулатори.

Стартерните акумулаторни батерии се използват при всички видове автомобили с двигатели с вътрешно горене. Тяхното основно предназначение е да осигурят необходимата енергия при стартиране на двигателя. Според тяхната конструкция и начин на обслужване те могат да бъдат:

  • Обслужваеми акумулатори. Те представляват отворена система, изискваща периодична проверка на нивото на електролита и доливане на дестилирана вода при нужда. Освен това при тях се изисква и периодично зареждане, поради сравнително големия саморазряд на електроенергия съдържаща се в тях. Това важи с особена сила когато те се използват за по-кратко време и съответно изминати по-малко километри.
  • Необслужваеми акумулатори. Те са капсуловани и не се нуждаят от периодично доливане на дестилирана вода през целия срок на експлоатация. Неправилно е широко разпростарнения твърдение че тези акумулатори са "сухи".

Стартерните акумулатори, които се използват в автомобилната индустрия, са оловно-киселинни източници на енергия. Те се произвеждат по различни технологии:

  • WET - стандартни (конвенционални) - Оловно-Калциеви (PbCa, PbSn, PbCaAg) с течен електролит от сярна киселина  и отвори за доливане на дестилирана вода.
  • AGM - Оловно-Калциеви (PbCa) акумулатори, със стъклообразен сепаратор, напоен с електролит от сярна киселина. Напълно необслужваеми, клетките са затворени и не се доливат.
  • GEL - Оловно-Калциеви (PbCa) акумулатори изработени по технология, при която електролита е разтвор от сярна киселина, но е смесена със силициев прах и е във вид на гел. напълно необслужваеми, клетките са затворени и не се доливат.