Зареждане на акумулатор

Зареждане на акумулатор Аутотрейд БГ ЕООД |

Мерки при зареждане на акумулатори

 • Махнете всякакви горими предмети в близост до акумулатора. Всичко, което може да предизвика пламък или искра да акумулатора е много опасно. Газовете при зареждане са силно експлозивни.
 • Проверете кутията за всякакви следи от повреди. В случай на пукнатини, сериозни драскотини или издатини, не е безопасно да се зарежда и/или тества. Ако акумулатора е замръзнал – подменете го с нов. Замръзнали акумулатори рядко се възстановяват и може да избухнат при зареждане. НИКОГА НЕ ЗАРЕЖДАЙТЕ ЗАМРЪЗНАЛ АКУМУЛАТОР!
 • Проверете и коригирайте нивото на електролита. Ако в студено време електролита само покрива клетките, не добавяйте нищо. Нивото ще се повиши в процеса на зареждане.
 • Ако нивото на електролита е ниско и се подава края на клетката, добавете вода само колкото да покриете клетките. Ако видите, че нивото на електролита е под нивото на клетките при запечатани акумулатори – подменете акумулатора. Няма утвърден начин за добавяне на вода в запечатани акумулатори.
 • Проверете вентилационните отвори за да се уверите, че не са запушени от замърсявания. Всички акумулатори изпускат газ при зареждане и газта трябва да може да излиза постепенно през вентилационните отвори. Оставете капачките на място за да предотвратите пръски наоколо при кипенето на киселината. Ако горната част стане достатъчно влажна от тези изпарения, има вероятност електролита да направи проводим път между клемите и да доведе до саморазреждане.

Бързи съвети

 • Определете категорията на акумулатора и степента на заряд преди да определите степента на зареждане
 • Свържете зареждачката с акумулатора преди да я включите.
 • Изключете зареждачката преди да я разкачите от акумулатора.
 • Бавно зареждане е по-добре за акумулатора от бързо зареждане.
 • Не оставяйте акумулатора да стане твърде горещ. Намалете степента на зареждане ако температурата на кутията надвиши 50°С.
 • В случай на интензивно кипене и отделяне на газ, преустановете зареждането веднага.
 • Използвайте оловни адаптори за включване на зареждачката, а не стоманени. Оловото е много повече електро проводимо.

Зареждане и обслужване на акумулатор

Две неща са необходими при зареждане на акумулатор: Достатъчно силно напрежение за да предвижи тока през акумулатора - и време. Времето необходимо за зареждане на акумулатор частично зависи и от степента на заряд, когато зареждането започва.

Колкото повече ток подаваме на акумулатора, по-бързо го зареждаме. За съжаление по-бързо не винаги е по-добре, когато се отнася да зареждане на акумулатор. Зареждане на твърде висока степен може да доведе до прегряване на акумулатора и повреждането му.

Когато има съмнение, зареждайте на по-ниска степен. Това намалява риска от повреди по клетките, предизвикани от прегряване.

Времето за зареждане също зависи от степента на заряд на акумулатора, когато зареждането започва. При еднаква степен на зареждане, напълно изтощен акумулатор отнема повече от два пъти време в сравнение от наполовина изтощен акумулатор. Защо? Електролита в напълно изтощен акумулатор има много повече вода отколкото киселина и водата е по-лош проводник от киселината. В процеса на зареждане водата се връща в киселината и проводимостта на електролита се възвръща, но това отнема повече време за зареждане.

Ниските температури забавят химичните реакции. Студените акумулатори се зареждат по-бавно от топлите такива.

Проверявайте периодично температурата на акумулатора в процеса за зареждане. В случай, че акумулатора е горещ на пипане (50°С или повече) спрете зареждането докато се охлади. Включете отново на по-ниска степен на зареждане за да предотвратите прегряване.