Обща информация за акумулатори и тяхната подръжка

Обща информация за акумулатори и тяхната подръжка Аутотрейд БГ ЕООД | Редактирано: 26 ноември 2017

Безопасност при работа с акумулатор

 • Никога не проверявайте или зареждайте акумулатор без защитни очила и ръкавици за защита на кожата от киселина. Акумулаторната киселина е силно агресивна. Може да ви изгори и ослепи.
 • Винаги имайте под ръка комплект за първа помощ и разтвор за промиване на очи. Ако такъв разтвор не е наличен, обилно изплакнете очите с вода. Действайте веднага. Секундите са много ценни.
 • Никога не пушете близо до акумулатор. Акумулаторите изпускат експлозивни газове, особено при зареждане.
 • Изключете зарядното устройство преди да откачите щипките от клемите. Ако зарядното не е изключено може да възпроизведете искра, която да възпламени газовете. 
 • Никога не чукайте акумулатора, той не е наковалня.
 • Не добавяйте електролит в акумулатора докато го обслужвате. Ако нивото е по-ниско добавете дестилирана вода. Не препълвайте клетките.
 • Изхвърляте акумулатора и киселината на подходящо за целта място. Акумулаторите са един от най-рециклиращите се продукти. Киселината е опасна за здравето и околната среда. Те трябва да се изхвърлят според местните разпоредби. Да се прави това е нелегално, опасно и много глупаво.
Първа помощ:
 • Проверете мястото за миене и комплекта за първа помощ преди да са ви потрябвали.
 • Бъдете сигурни, че може да ги използвате по спешност
 • Ако такъв разтвор не е наличен, обилно изплакнете очите с вода. Действайте веднага. Секундите са много ценни.

Визуални проверки преди зареждане на акумулатор:

Извършете внимателна предварителна проверка на акумулатора. Проверете за:

 • Наранени/кородирали клеми. Подменете накрайниците с нови.
 • Сменете акумулатор със счупени клеми.
 • Сменете наранени или повредени кабели.
 • Сменете акумулатора ако кутията е наранена, счупена или течаща.
 • Подменете замръзнал акумулатор. Рядко замръзнал акумулатор е годен.
 • Подменете липсващи капачки.
 • Добавете дестилирана вода при ниско ниво на електролит. Просто правило: покрийте клетката с около 1 см. вода. Не преливайте, особено при студен акумулатор: нивото на електролита ще се повиши с повишаване на температурата. Долейте дестилирана вода, ако е необходимо.
 • Подменете запечатан акумулатор. Някои такива позволяват да се види нивото на електролита. Никога не се опитвайте да отворите запечатан акумулатор или да дупчите или режете.
 • Поправете, подменете или затегнете държачите. Това е много важно и често е знак за лош сервиз. Не затегнати акумулатори водят до вътрешни повреди причинени от вибрации.

Оценка на акумулаторите:

Съществуват няколко системи за оценка на акумулаторите: ние ще отбележим три, които се срещат най-често. Те са създадени за ни информират каква  енергия е проектирано да отдаде акумулатора като нов или напълно зареден.

Някои общи класификации:

Студен Стартов ток (Cold Cranking Amps - CCA) класифицира възможността на акумулатора да отдава ток за 30 сек. при – 180 С като поддържа напрежение от 7,2 волта (1,2V/клетка). Например 800 CCA акумулатор означава, че акумулатора може да отдаде 800 А ток за 30 сек. при 0°F (-18°С) и все още да има 7,2 V измерени на клемите. Това е много важен стандарт за превозно средства в студен климат. CCA показва какво да очакваме от акумулатора в студено време.

Стартов ток (Cranking Amps - CA) e по-слаб показател, който измерва стартовата мощност на акумулатора. CA е тока (в ампери), който акумулатора може да отдаде за 30 сек. при 32°F (0°С) и поддържа минимум 7,2 V на клемите. Този показател не бива да се бърка с CCA, особено при избор на акумулатор за употреба в студени климатични зони.

Резервен капацитет (Reserve Capacity - RC) измерва възможността на акумулатора да поддържа постоянен ток. Този показател е особено важен при превозни средства с голямо изтощение на акумулаторите. RC се мери на време (в минути) и изисква теглене на стабилен 25 А ток като намалява волтажа на акумулатора под 10,5 V при 80°F (27°С). RC е много важен при избор на акумулатор за коли използвани на кратки разстояния, в тежък старт-стоп трафик, при често палене и гасене на мотора и коли с голяма консумация на стартов ток.

Състояние на заряда на акумулатора. Инструменти и тестване

Хидрометри:

Акумулатора свършил ли е? Или просто се е изтощил? За да сме сигурни е нужно да измерим специфичното тегло на електролита на всяка една от шестте клетки. Този тест ни показва състоянието на акумулатора и подлежи ли на зареждане.

При разреждане на акумулатора, електролита съдържа повече и повече вода и по-малко киселина. Тъй като водата е по-лека от киселината, теглото на електролита намалява и акумулатора се изтощава.

При зареждане на акумулатора, съдържанието на киселина в електролита се повишава. Електролита в зареден акумулатор тежи повече по обем в сравнение с електролита в изтощен акумулатор.

Ние може да използваме хидрометър за проверка на специфичното тегло и да определим състоянието на заряд на акумулатор с отваряеми клетки. Ето как:

 • Отстранете капачките на клетките. Проверете нивото на електролита. Уверете се, че всички клетки са покрити с електролит, но не препълнени.
 • Поставете хидрометъра във всяка клетка и изтеглете електролит в стъкленият цилиндър с помощта на помпичката. Изтеглете достатъчно течност, колкото поплавъка да заплува. Дръжте хидрометъра вертикално при взимане на пробата. Отбележете и запишете точното ниво, до което достига поплавъка спрямо измерителната скала.
 • Повторете пробата за всяка от останалите клетки. Запишете показанията за всяка клетка. Сравнете ги с таблицата на тази страница и определете състоянието на заряд на акумулатора.
 • Ако състоянието на заряд е под 75%, заредете акумулатора преди провеждане на теста.

Температурна корекция

Ако температурата на електролита е под 80°F (27°С) извадете .004 (4 точки) за всяко актуално отчитане, за всека промяна на температурата от 5.5°С.

Добавете 4 точки на всеки 5.5°С при температура над 27°С.

Например: Ако отчитането на специфичното тегло е 1.265, но температурата на електролита е едва 0°С, тогава вярното специфичното тегло е 1.245 (1.265-.020 = 1.245).

Защо? Защото по-високото тегло от 1.265 отчетено при 0°С е резултат от повишената плътност на студеният електролит, а не защото пробата има по-висока концентрация на киселина.

Проверка състоянието на заряд при необслужваеми акумулатори

Волтов тест на отворената верига

Ако акумулатора е с запечатани клетки, вие не може да приложите тест с измерване на специфичното тегло за определяне състоянието на заряда, просто защото няма начин да вземете проба от електролита.

За да определите състоянието на заряда при запечатан акумулатор, вие трябва да проведете замерване на отворената верига като измерите напрежението с точен цифров волтметър; аналоговите волтметри не са достатъчно точни за това замерване. Теста на Отворената Верига (ТОВ) се отнася до измерване на напрежението на клемите без никаква консумация на ток.

Поставете волтметъра на 20 или 40 волтова скала и измерете напрежението на клемите.

Поставете отчетените стойности в таблицата по-долу. Таблицата съчетава Специфичното тегла с ТОВ стандартите.

Има директна връзка между специфичното тегло и показанията на теста на отворената верига, измерени между клемите на акумулатора. Акумулатори с заряд под 75% трябва да се заредят преди провеждане на теста с товар.

Тестване на акумулатор с товар

Определяне състоянието на заряда

Състоянието на заряда ни показва дали на акумулатора може да се проведе теста с товар. Това, което не ни показва е дали акумулатора може да отдаде едновременно и ток и напрежение. За тази цел се използва теста с товар. Веднъж установено, че заряда е 75% или повече, теста с товар показва дали акумулатора има достатъчна мощност. Мощността се мери във Ватове или Волт по Ампер.

Тъй като акумулатора старее и се влошава, клетките намаляват или губят мощност. Акумулатори преминали горните два теста може все още да не могат да отдадат достатъчно ток при голямо натоварване или голяма консумация.

Това е много важно, затова ще повторим: Акумулатора трябва да има мощност! Трябва да има достатъчно ток за да подсигури работата на всички консуматори и все още да поддържа необходимото напрежение.

Какво е теста с товар?

Тест с товар е точно каквото името подсказва. Измерим електричен товар се поставя на акумулатора за определено време, като се поставя устройство наречено Товарен Тестер

Товарен тестер

Товарният Тестер често е наричан Волт-Ампер Тестер или ВАТ за кратко.
Главните компоненти са:

 • Волтметър свързан с лемите на акумулатора с мощни кабели и щипки.
 • Амперметър, свързан около основните кабели на ВАТ с индуктивни скоби и също се отнася до проба на ампеража.
 • Регулируема въглеродна пръчка вътре в товарния тестер, която осъществява електричен товар. Количеството товар се променя с копчето отпред на тестера.

Какво е товар?

Товар е всеки електричен консуматор. По време на нормална експлоатация на превозното средство, различни видове товари консумират ел. мощност. Примери за такива товари са: Стартера, светлините, запалителната система, горивна помпа, екстрите в купето, запалителни свещи. Дори компютъра е товар.

Провеждане на Товарния тест - Част 1

 • Преди да проведете тест се уверете, че състоянието на заряда е 75% или повече.
 • Свържете тестерът с акумулатора и сложете индуктивните скоби около всеки кабел.

Провеждане на Товарния тест - Част 2

 • Завъртете копчето за да приложите товар равен на ½ от Студен Стартов ток (CCA) на акумулатора
 • Приложете товарът за точно 15 сек. Точно на 15-тата сек. отчетете волтажа на акумулатора и изключете товара.
 • Акумулатор при стайна температура трябва да има 9,6V на клемите на края на 15-тата сек. Ако имате аналогов волтметър свържете го по време на измерването за да имате акуратно отчитане. Аналоговите волтметри не са достатъчно точни.

Важни бележки:

 • Завъртете копчето за товара колкото е възможно по-бързо. Това ще подсигури по-точни резултати.
 • Измерете волтажа точно на 15-тата секунда, отново това ще даде по-точна оценка на състоянието на акумулатора.
 • Не използвайте данни от CA измерване. Използвайте само CCA измерване.

Оценка на товарния тест

Волтажът на акумулатора трябва да бъде поне 9,6 V в края на 15-тата секунда при температура на акумулатора от 70°F (21°С). Леко понижетние на стойностите на волтажа при температура под 21°С е нормално. Имайте в предвид стойностите в таблицата за понижаване на волтажа при температури под 21°С.

Акумулатори, които за малко не могат да преминат теста при 75%, може да минат теста при пълно зареждане. (например при падане на волтажа до 9,4 V) Заредете акумулатора и проведете теста отново.

Акумулатори, които покажат по-висок волтаж при 75% имат по-добър от средният резервен капацитет. (например волтаж от 9,8 V в края на теста)

Ако акумулатора не премине теста с товар, продължавайте да наблюдавате показанията при отворена верига. Ако напрежението се върне бързо до към 12,45 V, не се заблуждавайте, че акумулатора е добър. Вероятно е в края на живота си.

Температура и съответни стойности на клемите във Волт.

Температурата влияе на провеждането на теста. Компенсирайте промяната на температурата на акумулатора както следва:

Температура  Напрежение под товар
70°F/ 21°C 9.6V
60°F/15.5°C 9.5V
50°F/10°C 9.4V
40°F/4.5°C 9.3V
30°F/-1°C 9.1V
20°F/-6.5°C 8.9V
10°F/-12°C 8.7V
  0°F/-18°C 8.5V


Внезапно връщане на волтажа

Тука ще покажем защо акумулатора не е годен, въпреки че напрежението се връща над 12,45 V след като теста с товар се е провалил: Докато киселината е достатъчно силна, то тя успява да генерира достатъчни висок волтаж, когато няма консуматори, но в акумулатора не е останало достатъчно добра площ на пластините за да осигури нужните и ток и напрежение.

Това положение е измамно и най-вероятно акумулатора няма да може да осигури достатъчно ток при голяма натоварване.