Характеристики и оценка на акумулаторите

Характеристики и оценка на акумулаторите Аутотрейд БГ ЕООД |

Номинално напрежение (V) - Напрежението измерено между електродите на акумулатора, когато към него не е свързан консуматор (товар). При автомобилните стартерни акумулатори номиналното напрежение е 12V. Напълно заредената акумулаторна батерия има напрежение 13,2V – 12,9V. Батерии с напрежение под 12,35V трябва да бъдат заредени.

Съпротивление

Плътност на електролита - При стартерните акумулатори се използва електролит от сярна киселина с плътност 1,22 - 1,30 g/sm³ или 35-39% защото има най-ниска температура на замръзване (-70°C) и най-ниско специфично вътрешно съпротивление.

Номинален капацитет (Ah) - Показва количеството електричество, което може да се получи от акумулатора при разряд до допустимо минимално електрическо напрежение (10,5V). Измерва се в амперчасове.

Оценка на акумулаторите:

Съществуват няколко системи за оценка на акумулаторите: ние ще отбележим три, които се срещат най-често. Те са създадени за ни информират каква  енергия е проектирано да отдаде акумулатора като нов или напълно зареден.

Някои общи класификации:

Студен Стартов ток (Cold Cranking Amps - CCA) класифицира възможността на акумулатора да отдава ток за 30 сек. при – 180 С като поддържа напрежение от 7,2 волта (1,2V/клетка). Например 800CCA акумулатор означава, че акумулатора може да отдаде 800 А ток за 30 сек. при 0°F (-18°С) и все още да има 7,2V измерени на клемите. Това е много важен стандарт за превозни средства в студен климат. CCA показва какво да очакваме от акумулатора в студено време.

Важно е да се отбележи, съществуват различни стандарти за определяне и измерване на студения стартов ток:

  • SAE- Американски стандарт
  • EN- Европейски стандарт
  • IEC- Стандарт създаден от международната електротехническа комисия
  • DIN- Германски стандарт
  • JIS- Японски стандарт

Стартов ток (Cranking Amps - CA) e по-слаб показател, който измерва стартовата мощност на акумулатора. CA е тока (в ампери), който акумулатора може да отдаде за 30 сек. при 32°F (0°С) и поддържа минимум 7,2V на клемите. Този показател не бива да се бърка с CCA, особено при избор на акумулатор за употреба в студени климатични зони.

Резервен капацитет (Reserve Capacity - RC) измерва възможността на акумулатора да поддържа постоянен ток. Този показател е особено важен при превозни средства с голямо изтощение на акумулаторите. RC се мери на време (в минути) и изисква теглене на стабилен 25А ток като намалява волтажа на акумулатора под 10,5 V при 80°F (27°С). RC е много важен при избор на акумулатор за коли използвани на кратки разстояния, в тежък старт-стоп трафик, при често палене и гасене на мотора и коли с голяма консумация на стартов ток.