Pulse Tronic технология на зарядния процес

Pulse Tronic технология на зарядния процес Аутотрейд БГ ЕООД | Редактирано: 26 декември 2018

Puls Tronic технологията представлява електронен контрол на зарядния процес при зареждане и поддръжане на автомобилни акумулатори.

Тази усъвършенствана технология може да се използва за зареждане на всички видове 6/12/24V батерии, и по-специално WET, GEL, AGM, MF, SPIRAL, START / STOP акумулатори.

Способността да се диагностицира състоянието на батерията във всеки един момент, заедно със специфични интервенции, насочени към възстановяване на неговата работоспосонбост, са двата основни елемента, на които се основава технологията Pulse Tronic.

Постоянния контрол на зарядния процес от една страна предотвратява евентуалното презареждане и прегряване на акумулатора, от друга страна страна връща батерията към оптималното и състояние. Резултатът е перфектно зареден акумулатор с по-дълъг живот.

При продължително неизползване на батериите, те обикновено се разреждат по естествен път. Така че подръжката на заряда е не по-малко важно от самия заряд.

От практическа гледна точка поддръжката на акумулатора, а именно зареждането и подръжката на оптимален заряд, се осъщетсвява през осем отделни фази (стъпки), специфични за всеки конструктивен тип батерия, като всяка фаза се характеризира със специална функционалност и форма на вълната.

 1. CHECK / Проверка - Контрол на състоянието на батерията и проверка на правилното задаване на напрежението.
 2. DESULFATION / Десулфатизация - Откриване и възстановяване на сулфатизирали или дълбоко разредени батерии. Импулсите позволяват отстраняване на сулфатите от оловните плочи на ранен етап. Положителната реакция на батерията към импулсите позволява да се продължи зарядния процес.
 3. ANALYSE / Анализ - Позволява проверка на състоянието на батерията. Зарядният ток е по-нисък от зададения.
 4. MAIN CHARGE / Основен заряд - Зареждане със зададения ток или с максимално препоръчителния ток в автоматичен режим, до достигане на 80% от заряда.
 5. FINE CHARGE / Фин заряд - Зареждане с намаляващ ток до достигане на 100% от капацитета на батерията.
 6. VERIFY / Проверка - Проверка на способността на батерията да задържа заряда.
 7. FLOAT / Пускане - Поддържане на заряда при постоянно напрежение.
 8. PULSE / Puls Tronic - Поддържане на оптимален заряд чрез импулси, предотвратвящи естественото саморазреждане.

Технологията Pulse Tronic предлага следните предимства:

 • може да се прилага за всички видове батерии.
 • дава пълен контрол над  зарядния ток.
 • защитава електронните компоненти на превозните средства.
 • не се налага изключване батерията от превозното средство по време на зареждане.
 • гарантира по-малко прегряване на батерията по време на зарядния процес.
 • осигурява по-дълъг живот на батериите.

Продукти с Puls Tronic технология може видите разгледате тук: 

Зарядно устройство, T-CHARGE 12

Зарядно устройство, T-CHARGE 12 EVO

Зарядно устройство, T-CHARGE 12 - NEW

Зарядно устройство, T-CHARGE 20 BOOST

Зарядно устройство, T-CHARGE 26 BOOST

Зарядно/стартово устройство, DIGISTART 340 PULSE TRONIC

Зарядно/стартово устройство, STARTRONIC 330

Зарядно/стартово устройство, STARTRONIC 530