Автомобилни филтри

Автомобилни филтри

  • KNECHT / MAHLE

Филтровата група от десетки години е водеща в развитието и доставката на международната автомобилна промишленост.

Производството се базира изключително на гарантираното качество на продукти за първо вграждане.

Гамата включва въздушни филтри, маслени филтри и модули, горивни филтри, поленови и аерозолни филтри, както и филтри с промишлено приложение.

Наградите за качество присъдени от водещи автомобилни производители и големия брой сергификати доказват високия стандарт за качество.